2 ROZDZIAŁ SKRYPTU POLITECHNIKI OPOLSKIEJ nr 238 "LABORATORIUM KOMPUTEROWE Z TEORII OBWODÓW" POD RED. J. KRYCH, Opole 2001